01 etoile filante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molitva mudracima

Vaše je srce krenulo na put prema Bogu
istog časa kada ste se uputili prema Betlehemu.
Vi ste tražili i Bog je vodio vaše traženje
od časa kad ste ga poduzeli.
Vi ste dakle tražili njega, svoj spas.
Tražili ste ga na svodu nebeskom,
ali i u svojemu srcu;
i u pitanjima koja ste postavljali ljudima.
Kada ste se, došavši pred Dijete,
njemu poklonili,
darovali ste mu zlato svoje ljubavi,
tamjan svojeg poštovanja,
miru svojih muka -
pred licem Boga nevidljivog.

A ti, usuđuješ li se na put prema Bogu?!
Idemo, na put!
Zaboravi prošlost, ona je mrtva!
Jedina stvar koja ti ostaje - jest budućnost.
Gledaj, dakle, prema naprijed:
tamo je život i sve njegove mogućnosti,
jer uvijek možeš naći Boga,
naći ga uvijek više.
ATOM nadnaravne stvarnosti
mnogo je vrjedniji od naših najvećih snova;
Bog je vječna mladost
i nema mjesta malodušnosti
u njegovu kraljevstvu!

                     Karl Rahner

 

Prijajva