Božić

09 fuga para o egito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANAS

Do danas moglo se pitati:
  Gdje je Bog? Kako izgleda?
Do tada moglo se reći:
  On nas ne čuje. Nije mu stalo do nas.
Do tada moglo se pitati:
  Što on zna o nama i o našoj patnji?
Danas je rođeno Dijete, čovjek i brat.
  S nama Bog.
Od danas nebo je otvoreno.
  Više nismo sami.
 Katolička crkvena pjesmarica (Švicarska)

 

Prijajva