Božić svima !

4 IMG 2271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Djevica gleda dijete.
Ono što bi na njezinu licu trebalo naslikati
jest zabrinuto čuđenje
koje se samo jednom pojavilo na ljudskom licu.
Jer Krist je njezin sin, meso od mesa i krv njezine utrobe.
Nosila ga u svome krilu devet mjeseci,
dat će mu svoja prsa,
i njezino će mlijeko postati Božja krv.
Ponekad je kušnja tako velika da zaboravimo Boga.
Stišće ga u naručje i kaže:
„Dijete moje“.
Ali u drugim trenucima ostaje zbunjena i misli:
Tu je Bog,
i obuzima je vjerska groza pred onim nijemim Bogom,
za ono dijete koje izaziva strah.
Ovaj Bog je moj sin.
Od mene je stvoren, ima moje oči,
usta su mu kao moja, sliči mi.
Bog je i sliči meni.
Nijedna žena nije nikad mogla na taj način
imati svojega Boga samo za sebe,
Boga dijete koje se može primiti u naručje
i izljubiti, toplog Boga koji se smiješi i diše,
Boga kojega se može doticati i smije se.
To je jedan od onih trenutaka
kada bih naslikao Mariju da sam slikar.“
               Jean Paul Sartre, filozof i ateist

Prijajva