Vazam
Skidanje križa
Božić i Sv. Agneza
Viacrucisnova
Prva pričest - 2015
Radost Božića - 2014
Neugmund
Mala polnoćka
Sveta potvrda - 2014
Tilova 2014
Prva pričest - 2014
100 godina od iseljenja
Na Vrsima
Uličnica i Vazam - 2014
Muka Isusova
Prvorpričesnici -2017
Medulin - 2017
Busola u župnoj crkvi Medulin
Iz života župe
Busola i više
Sveti Anton i Sveti Petar 2016
Prvopričesnici - 2013
Slonovača
Snijeg 2013
Ferija 2013
Sveta Agneza - 2013
Božić - 2012
Vatrogasni dom
Sv. Jakov - 2012
Lipanj - 2012
Evanđelistar koptsko-arapski
2012-04-11
Kolede
2012-02-16
Ferija 12
2011-12-13
Jesen radovi 2010
2011-04-26
Obljetnica
Medulin 1914.
Jakovlja - 2011
Petrova - 2011
Corpus Domini
Cintinere 2011
Božić - 2011
Krizma 2010
Prva pričest 2010.
Tijelovo 2010
Pričest 2011
Prije I. pričesti
2011-04-18
Vazan 2011
Snijeg u Medulinu
Vazan 2010
Izbor slika
Cvjetnica običaji
Klupe nove

Prijajva