Dvadeset i šesta nedjelja C

 

Am 6,1a.6-7
Ps 146
Tim 6,11-16
Lk 16,19-31

Nemojte se žaliti što niste razumjeli poziv na pravdu!!
Nepravda je ovoga svijeta očita. Svugdje, oduvijek, vlada nasilje. Može se misliti da se nameće više nego ikada, jer mu tehnička sredstva našega vremena olakšavaju širenje. Čovjek je čovjeku vuk.
Svi, u nekoj mjeri, direktno ili indirektno, sudjelujemo na ovom destruktivnom djelu: u našim međusobnim odnosima, u društvenim, političkim, gospodarskim odnosima!
Sukrivci smo, jer se instinktivno usredotočujemo na sebe, držeći se apsolutnima. Iskrivljeni u svojim odnosima prema sebi, dosljedno smo u odnosu prema Bogu i prema braći.
Kada dolazi katastrofa, posljedica takvog stvarnog stanja, uzvikujemo: "Kad bismo bili znali... Zašto nisu to spriječili?"
Ali ne želimo znati. Zanemarujemo sve povijesne opomene.
Jesmo li otvoreni Isusovim pozivima?
Mnogi od Isusove poruke zadržavaju samo "duhovnu" stranu. Ali njegova je duhovnost vrlo konkretna. Nesmiljeno optužuje zaslijepljenost bogataša, neosjetljive na bijedu svoje braće. Samo neka ne reknu da nisu bili unaprijed obaviješteni! Poziv na pravdu nikad nije prestao u povijesti Božjega naroda: takav je smisao vrlo slikovite prispodobe o Lazaru i zlom bogatašu.

                                                *****

Ljubav daje smisao životu
image10Slušajući ovu prispodobu različito se reagira. Otprve se čovjek zgrozi. Više zbog sudbine bogataša nego prosjaka Lazara! Zašto tako kazniti bogataša zbog bogatstva? Je li Isus za revoluciju? Ne. Ništa ne kaže da se bogataš nepravedno obogatio. Nikakvog prigovora o njegovu životu: bogataš živi prema svojem bogatstvu. To je normalno. Koji je dakle smisao ove prispodobe? Bogataš ne dijeli, zatvoren je u sebe, ne zna ništa što se događa pred njegovim vratima. nema ljubavi u njemu. Evo drame! Posljednju riječ imat će dakle pakao.Ljubav, ova otvorenost prema drugima, njihovim potrebama, živi se ovdje dolje i u vječnosti. Egoizam je smrt zauvijek.
Drugom prilikom Isus daje ovu pouku: "Jeli su i pili, ženili se i udavali... (Mt24,38-39). Dakle to nije krivo! Jer ako ne jedu, ne piju, ne žene se, osuđeni su na sigurnu smrt; bio bi svršetak čovječanstva. Isus tada nadodaje: "Nisu ništa slutili." Tu je temeljni grijeh: živjeti nesvjesno, to jest ne obazirući se ni na Boga i na druge. Tada Isus naviješta rat. Poznato nam je: bez ljubavi, bez stalne brige za druge, bez misli na Boga, naš život s drugima postaje neuredan, neuravnotežen, sterilan. Život je dar samoga sebe.
Pogledajmo sada prosjaka Lazara. Na zemlji je bijedno živio. Hvali li Isus njegovo siromaštvo? Ne. Ne kaže ništa u tom smislu. Siromaštvo kao ni bogatstvo za Isusa, u ovoj prispodobi, nisu ni sramota ni vrlina. Dakle? Zašto onda siromah ide ravno u raj i dobiva najbolje mjesto? To nije zbog njegovih zasluga, nego iz same Božje dobrote. On je u Abrahamovu krilu  jer je Bog uvijek dobar prema siromašnima i slabima. Isus ne prestaje liječiti bolesne i opraštati grješnicima, ovim velikim siromasima. Bog je ljubav.
Prva lekcija ovog evanđelje jednostavna je a ipak tako jaka. Bez ljubavi nema sretnoga života, ni ovdje na zemlji ni u vječnom životu. Egoizam vodi u sterilnost.
Vratimo se još bogatašu: otkrit ćemo još jednu svjetliju novost. U osnovu, ovaj bogataš nije bio tako zločest; u paklu bio bi se mogao buniti, vikati svoju mržnju prema Bogu... To ne čini: samo ova strašna nesvjesnost koja mu je priječila vidjeti siromaha pred njegovim vratima. Želio bi, u paklu, malo olakšanja, kap vode... "Nemoguće!", odgovori Abraham. Jasno: između ljubavi i egoizma postoji "ponor", kako kaže Abraham. Treba se radikalno obratiti, to je druga logika života, treba se mijenjati... U prispodobi, provalija se ne može prijeći; to dobro naglašava da treba mijenjati život, izaći iz svojeg egoima: još ima vremena. Ipak je Isus drugdje strog: "Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u Kraljevstvo Božje" (Mt 19,23). Učenici su se prestravili:"Tko se onda može spasiti?" Isus odgovara: "Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće!" Evo dakle temeljne nade za naše obraćenje. Naša su nastojanja sada pohvalna; ali Bog ćini sve, ako ga molimo. Provalija, provalija naših grijeha, može se prijeći Božjom pomoći, po Bogu, ako za zazovemo.
Važna je i zadnja pouka ove prispodobe. Bogataš bi htio da Lazar ode na zemlju i opomene njegovu braću. "Nemoguće!", odgovori još Abraham. Mi smo u situaciji braće. Još smo na zemlji, Pisma nam neprestano o tom govore. beskorisno je čekati izvanredne događaje da bismo se odlučili obratitit se: Bog nam stalno govori po evanđeljima, po Bibliji! Bog nije šutljivo otsutan: Pisma, braća i sestre nam također pokazuju put ljubavi. Još više: uskrsli Krist nam govori srcu. On je izvor našega života, on nas oslobađa od egoizma.
Ova nas prispodoba dakle ne straši! Bogatima i siromašnima smisao života daje ljubav. Prispodoba današnje nedjelje nam na neobično krut način govori da je naš život ozbiljan. "Samo jednom živimo!", kaže se. Da, ovaj nam je život dan da u njemu vršimo ljubav prema drugome. Sada treba otvoriti svoje srce, to je pitanje života i smrti. Hrabro, dakle, Gospodin je s nama.

Kratak komentar
Kada neka prispodoba govori o dva radikalno oprečna čovjeka, dobro je pogledati što ovi protagonisti predstavljaju. Često su oni samo dva lica jedne teiste osobe, u ovom slučaju čitatelja. Da, svaki čovjek u sebi nosi i bogataša i Lazara! Bogataš, čovjek koji se identificira jedino sa svojim bogatstvom, pa bilo i skromno, i kojega njegovo nezasitno žderanje drži izvan svake stvarnosti. Lazar.nevidljiv koji prebiva i u dubini srca, onaj je kojemu je Bog dao ime: on je sin Očev i predstavlja božanski dio u svakom čovjeku - pa bio i opskrbljen.
U nama samima Lazar ne prestaje opominjati bogataša. Događa se ponekad ta taj potonji podigne oči, čuje glas koji ga zove iz njegove nutrinje i koji mu govori da je on više od onoga što posjeduje ili što čini. To je trenutan trenutak, i ako ga uhvati. može postati početak novoga puta Života.

Oče Abrahame, ti kojega je sveopći Bog prvoga izabrao,
pouči nas da uđemo u tvoju školu odricanja.
Kad te pozvao tajnoviti glas, koji nisi poznavao.
sve si ostavio. čak i zemlju svojih otaca;
kad se od tebe tražilo, nisi oklijevao
vezati svojega jedinog sina i prikazati ga Gospodinu.
Tako si predoznačio Kristov križ,
gdje je Život bio čisti dar.
Ti si glasnik siromaha
i svih Lazara ovoga svijeta.
Zagovaraj nas!

     Fr. I. (Prier au quotidien, br.324, IX.2010.)

Bogataš i Lazar
"Izmeđi nas i vas koči se provalija golema." Provalija nepremostiva između krila Abrahamova i boravišta mrtvih, između Lazarove rezidencije s anđelima, nakon njegove smrti, i mjesta muka, užarene peći bezimenog bogataša.
Ipak se može iz daleka vidjeti kako Abraham govori s njime.
Još je više nepremostivo između bogataševa stola  gdje se sjajno gosti i ležišta siromašnog Lazara koji se ne može nasititi ni s otpacima. Oči su bogataševe dakle slijepe; bogataš ne pozna siromaha koji je na njegovim vratima, ne čuje ga, niti govori s njime.
Nepremostiv ponor između zemalja u blagostanju i obilju i zemalja u gladi i žeđi, u bijedi i nevolji.
Siromah je sasvim blizu bogataša i ova blizina čini još dramtičnijom ovo neznanje, ovu distancu, ovaj zid. Jednog dana bit će prekasno da se uspostavi kontakt; ne valja odgođati u nedogled, jednog će dana smrt izvršiti svoje djelo.
Danas je još vrijeme da se otvore oči i pruži ruka.

"Otvori moje oči i moje srce"

Abrahame, moj oče,
smiluj mi se danas, prije nego postane prekasno.
Abrahame, moj oče,
otvori moje oči i moje uši,
daj da vidim siromaha koji je pred mojim vratima;
raspoloži me da ga vidim i da mu govorim;
nauči me da stupim s njime u kontakt;
možda da ga već pitam da mi dadne piti.

Abrahame, moj oče,
ne molim te da uskrisiš Lazara,
ali pokaži kako da pravo slušam Mojsija i proroke.
Pomozi mi da nađem
na stranicama Biblije
pozive  koji će otvoriti moje srce,
znakove koji ćemi pokazati put.
Bože,moj Oče,
neka riječi proroka
i prispodobe tvojega Sina
otvore moj  oči i moje srce.
Neka me znakovi uskrsnuća Isusa, tvojega Sina,
potaknu i vode.

Prijajva