Dvadeset i osma nedjelja C

 2 Kr 5,14-17
Ps 97
2 Tim 2,8-13
Lk 17,11-19

Božja riječ razbija partikularizme
Uvijek smo u napasti da prisvojimo za sebe Božju riječ. Jer smo je čuli prije drugih, mislimo da nam to daje pravo. Nismo li mi Božji izabranici?
Ali ovaj mentalitet, koji se spontano očituje, u stvari je znak da je ne poznajemo.
Ona je sloboda, velikodušnost, besplatnost.
Ponuđena je svima, naviješta ljubav koje su svi dionici.
A mi je želimo navezati na svoj legalizam, na svoj ritualizam.
Ali ona ruši granice, dopire do ušiju onih koji nam izgledaju najudaljeniji. Ovi ponekad bolje otkrivaju njezino čudesno značenje nego mi.
Isus je ozdravio deset gubavaca. Devetorica misle da to ide po sebi i zadovoljavaju se ispunjenjem zakonskih propisa: da svećenici ustanove da su čisti. Jedino Samarijanac, stranac, dolazi zahvaliti svojem spasitelju. Razlika u postupku pokazuje da Isus ne prestaje prokazivati: Židovima, sigurnima u svoja prava, dosta je legalizam koji im smiruje savjest. Židovi isključuju strance koji su otvoreni za milost. Vjerom su oslobođeni duhovne gube koja ljude dijeli jedne od drugih.

                                               Božje spasenje po Isusu
Put vjere
U Bibliji guba nije bolest kao druge: gubavac je objekt prokletstva. On nije samo bolestan, on je nečist, "od Boga udaren". Po zarazi i prokletstvu on je isključen, zabranjeno mu je boraviti u naseljenim mjestima (Lev 13,45). Zato se gubavci drže "na udaljenosti": "zaustave se podaleko". Ukratko, guba su i grijeh međusobno povezani i isključuju iz zajednice. Zapovijed da se moraju pokazati svećenicima, koji će ustanovti njihovo ozdravljenje od gube, služi reintegraciji. Naglasimo da desetorica gubavaca, dok idu pokazati se svećenicima, nisu još izlječeni. i vjeruju. I još očituju čak i jednu veću značajku: anticipaciju. "Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam" (Mk 11,24). Ponašaju se tako kao da su već izliječeni od gube. Ipak, ova je vjera još nedovoljna: ne ide do kraja. Vjera u stvari ima svoju povijest, prolazi kroz etape. Za devetoricu od deset gubavaca zaustavlja se prije nego je postigla svoj cilj.
image789

Deset ozdravljenih, jedan spašen
Riječi imaju svoju težinu. Za desetoricu se kaže da se "očistiše" (rr.14 i 17) i da je "ozdravio" (r. 15). Samo se za onoga koji se vratio Isusu kaže da je "spašen" (r. 19), ovo spasenje je vezano uz vjeru ("Tvoja te vjera spasila!"). Kako se ova vjera očitovala? Ne samo "očišćenjem", iako je ova riječ kaže da je guba povezana s grijehom, nego povratkom ovog čovjeka Isusu. Ostalih devet postigli su ono što su željeli, ozdravljenje, i na tome su stali. Samo je deveti bio otvoren za novu dimenziju vjere: shvatio je da je njegov susret s onim koji ga je ozdravio važniji od njegova zdravlja. Zdravlje za onu devetoricu, Bog za onog koji se vratio. Spominje se Bog: čovjek se vratio k Isusu slaveći Boga. I kako on slavi Boga (r.15)? Zahvaljujući Kristu (r.16). Shvatio je mu se u Isusu objavio Bog. Ovaj odnos, koji je izražen zahvaljivanjem priznavajući da je Bog ljubav. zadnja je riječ vjere koja spašava.

Na obzoru je Pasha
"Ustani!" To je riječ kojom se izražava uskrsnuće, i to nas upućuje na pashalnu dimenziju ovog događaja. Uostalom svako je ozdravljenje predslika posljednjeg ozdravljenja, ozdravljenja od smrti. I tema proslavljenja Boga ide u tom smjeru. Za Ivana, Pasha je proslavila Oca i Sina. Opet prema Ivanu, Krist uzdignut sa zemlje privlači k sebi sve ljude (Iv 12,32). Nije slučajno što naš tekst naglašava udaljenost. Na početku gubavci "ostaju podaleko" i devetorica se nikad nisu približila Isusu. Gube se "u prirodi" i ispadaju iz priče. Samo se deseti približava, koji u isto vrijeme prelazi udaljenost koja ga je dijelila od Boga. "A to bijaše neki Samarijanac, "tuđinac", kaže Isus, Dvostruka udaljenost, na neki način: ovaj čovjek koji se približio Isusu ne pripada narodu Saveza i nije dionik Izraelove vjere. Onaj koji bijaše tako udaljen postao je blizak. To je stoga što se Bog, po Isusu, već prije približio dotle da je na sebi uzeo našu "gubu".

                                                         *****

Svi su očišćeni
Guba, s grijehom koji označava, okupila je ovu desetoricu ljudi. Tako su svi, bez razlike podrijetla, bili isključeni iz zajednice i kulta. Ne mogu se približiti ni ljudima ni Bogu. Ali je Isus čuo njihov vapaj. Njegovo milosrđe ne pravi razlike među ljudima. Svi oni koji su zazivali njegovu sućut bit će zajedno očišćeni, jer su poslušali njegov nalog. Svima će svećenici moći ustanoviti njihovo ozdravljenje prema propisima Zakona.

Samarjančeva vjera
Sva desetorica vjeruje Isusu na njegovu riječ i, još prije nego su izliječeni, idu pokazati se svećenicima. Idući putom oni su ozdravljeni. Jedan od njih, doživjevši to, odmah se vraća, i izgleda da čineći tako ne sluša Isusovu zapovijed. Isus pak, daleko od toga da mu prigovara što nije učinio ono što se od njega tražilo, čudi se što drugi nisu učinili isto. Samarijanac je jedini kojemu je Isus pohvalio vjeru. Kao da mu ostali nisu vjerovali i nisu spašeni kao on! Nedosljednost izvješća? Isusova nedosljednost? Ovo možda znači da se vjera ne sastoji samo u poslušnosti Isusovim naredbama, nego uključuje i riječi, naviještanje dobre vijesti spasenja, zahvalnost za primljenu milost onomu koji ju je udijelio, tako jakim glasom kao i krikom kojim se tražila. Pohvala je neodjeljiva od molbe. Za Samarijanca kao i za Isusa dolazi još prije nego se obave obredi očišćenja.

Hvaliti Boga i zahvaljivati Isusu
Ozdravljeni Samarijanac u svojoj pohvali i u istom činu ujedinjuje Boga i Isusa. Pred svima priznaje da je primljeno spasenje Božje djelo u Isusu. Njegova ih vjera ne razlikuje i on pada ničice pred onim koji ga je očistio kao što pada nice pred Gospodinom.

A bijaše Samarijanac
Jedini koji je tako proglašavao svoju vjeru, koji je prešao sav put vraćajući se k Isusu i Bogu, bio je Samarijanac; ne Židov, nego heretik, preziran više negoli koji stranac. Još jednom, onaj lošiji, ozdravljeni gubavac, ali još ne priznati kao takav, omrznuti Samarijanac, ima veću vjeru od Židova.       R. Meynet. Il vangelo secondo Luca, analisi retorica, str. 494-496

Prijajva