Events Calendar

Boga ljubim u drugima
17                                             Tko hoće učiti, svugdje nađe školu.                                                 116/250

 

26. IV.

Ljubav prema ljudima i ljubav prema Bogu ne mogu se odijeliti (Mt 22,40; 1 Iv 4,18-21).
Odbijajući ljubiti druge, reći će jednog dana sveta Terezija od Djeteta Isusa,  
mogu lištiti Boga dvostruke radosti ljubavi: 
one prema njemu, Bogu, da druge ljubi po meni; 
i one da ga ja, Boga, ljubim u drugima! 
Jer Bog hoće, ujedno,
ljubiti po meni (i ne mogu mu oduzeti radosti da ljubi, on sam, po meni); 
i biti ljubljen u mojoj braći i sestrama, po meni 
(i ne mogu mu oteti radost da bude tako ljubljen u onima gdje je postavio svoje boravište).

I evo što uistinu očituje slavu Božju na ovoj zemlji:
stvarnost koja ižaruje stvarno podijeljenu bratsku ljubav. 
Ako je živi čovjek slava Božja, to je stoga jer se stvarno živ samo kad ljubi!
Po tom znaku, kaže Isus, ovom jedinom znaku,

prepoznat će nas da smo njegovi učenici, 
po ljubavi koju budemo imali jedni prema drugima (Iv 13,35).
I jedino je ljubav doista vjerodostojna.
„Jedino je ljubav dostojna vjere“, piše Urs von Balthasar.
Samo se tako dakle može očitovati slava Oca koji je na nebesima (Iv 17,23).

Zašto u svijetu nema vjere u Boga?

Za mnoge stoga što nema ljubavi među onima koji se nazivaju sinovi Božji.
Mlakost ljubavi u Crkvi Kristovoj je, za mnoge, uzrokovala ravnodušnost i nevjeru onih koji kažu da su sgnostici.
Svijet i Bog, zajedno, očekuju da ljubav koja nam se tako očitovala i pozivlje nas na dijeljenje; 
neka ta ljubav učini da se pjeva njegova slava. Ondje gdje je ljubav, ondje izbija slava Božja.

Gospodine, neka dakle naš svagdanji život pjeva, odsada i uvijek, Tvoju Slavu što nije drugo nego blistajuće svjetlo Tvoje Ljubavi!
Očekujući da svi zajedno i u punini budemo njezini dionici (Ef 2; 19), i prošavši kroz kušnje pripremamo svoj ulazak u Kraljevstvo Božje, kaže Pavao (Dj 14,229. 
U novom Jeruzalemu, opremljenom kao zaručnica nakićena za svoga muža (Otk 21,2). 
Tada će napokon sva slava biti u ljubavi i sva ljubav bit će u slavi“.  

                                                                                                           *****


Po uskrsu povijest i svijet upravljeni su prema Bogu. Krist je raskinuo okove smrti i ograničenja, grijeha i svršetka i započeo kraljevstvo spasa i milosti.
Stvorenje, u koje je Isus uključen, prima novu dimenziju. Svijet postaje staza života, u povijest je usađena nada, 
čovjek se pretvara u sina. Vazam daje dakle novi smisao i cilj svemu stvorenju. „Krist je u vama, nada slave!" veli Pavao (Kol 1,279.
Moralna zauzetost radostan je sinovski odgovor novoga stvorenja na spasenjski Očev zagrljaj.

                                                                                                           *****

Duh Božji je duh mira; čak i nakon naših najtežih prijetupaka čini da osjećamo mirnu, poniznu i pouzdanu bol, koju dugujemo baš njegovu milosrđu. Naprotiv, duh zla uznemiruje, ogorčava
te osjećamo, nakon svojih prijestupa, neku ljutnju protiv samih sebe; a ipak ljubav bismo trebali iskazivati najprije prema nama samima. Dakle, kada te uznemiruju neke misli, ovaj nemir nikad
ne dolazi od Boga, nego od demona; budući da je Bog duh mira, on ti daje vedrinu.
Padre Pio da Pietrelcina (1887.-1968.), kapucin

Marijo, o reci što je?
Što ti oko vidjelo je?
„Grob ja vidjeh Krista Boga,
svjetlu slavu uskrsloga.

Anđele i platno bijelo
u kom bješe sveto tijelo.
Ufanje mi uskrslo je,
Krist, moj Gospod i sve moje

Pred vama će tamo gdje je
cvjetna strana Galileje."
Znamo da si doistine
uskrsnuo, Božji Sine;

Pobjedniče, Kralju divan,
budi nama milostivan!
Amen. Aleluja.

Iz uskrsne posljednice

 

Spomen svetih 26. IV.

Sv. Kleto, papa
Sv. Marcelin, papa
Sv. Alda, Alida
Sv. Bazilije, biskup i mučenik

***

 

26. IV. 1900.u Hamiltonu rođen američki geofizičar i seizmolog Charles Francis Richter

Svjetski dan intelektualnog vlasništva

Prijajva