Events Calendar

Čovjekova odgovornost

 

 

 

Ponedjeljak / 1. tjedan                               Mt 25,31-46

1. Čovjekov je život usmjeren prema budućnosti. Čovjek je odgovoran za vlastitu budućnost i treba biti svjestan te svoje odgovornosti.
Jedna od temeljnih tvrdnji i pouka Biblije jest upravo to da je povijest čovječanstva upravljena jednom cilju, prema ulasku na Božju pozornicu i usavršavanju svijeta. Sudjelovanjem na Božjem životu čovjek stječe svoju budućnost, svoju postojanost i sreću. Ovo sadašnje tako postaje prostor u kojem počinje budućnost. Tako čovjekov život nije ni neka igra, ni puka slučajnost, ni pusto priviđenje, ni neki sud, već je dar i zadaća, mogućnost i obveza.
A to na neki način vrijedi od onda otkada je Krist ušao u ljudsku povijest i dao joj konačno, presudno obilježje „mjesta" u kojem Bog susreće čovjeka, u kojem je čovjek odgovoran za čovjeka, u kojem se budućnost već tu odlučuje i postaje moguća, u kojem čovjek svoj vlastiti život dobiva ili gubi.
2. Budući da je Bog Bog ljubavi i da je iz ljubavi stvorio svijet i čovjeka, ljubav je vrhovna norma svih njegovih smjernica i naputaka. Prema tome, zahtjev ljubavi što ga je on stavio pred ljude vrijedi za sve ljude bez razlike. A taj je zahtjev ljubavi usmjeren upravo na čovjeka, na bližnjega, pa je, u tom smislu, ortopraksa uvijek prije ortodoksije. Zahtjev za bratskom ljubavi pravedan je i ne smije se svoditi na najmanju mjeru. Krist je naime solidaran brat sa svima onima koji se na bilo koji način nalaze u nevolji.Stoga ortodoksija, pravovjerje i legalistički moral koji je usmjeren na nagradu odvojeni od istinski dragovoljne, samonikle i nesebične brige za čovjeka, ne mogu nikako ukloniti bijedu i nevolju, i nemaju nikakva značenja pred Bogom. Pomoć, naime, treba niknuti iz istinske raspoloživosti čovjeka da drugome pomogne.Kada briga za čovjeka postane odista djelatna te nesebično i zbiljski pomaže čovjeku u nevolji, bez ikakve druge primisli i drugotne namjere, onda istinski odgovara Božjoj volji i poprima otkupiteljsku moć i snagu.                         O.Knoch

Spomen sveti 14. III.
Sv. Matilda (Tilda)
Sv. Eva iz Liège-a
Sv. Jakov Capoccio

14. ožujka 1974. u Zagrebu pisac za djecu Mato Lovrak
14. ožujka 1879. u Ulmu rođen fizičar Albert Einstein.
Svojom općom teorijom relativnosti (1910.) zasnovao je novu sliku svijeta. 1921. Nobelova nagrada za fiziku. (+ 1955.)

Zbog neobične popularnosti koju sam stekao, sve što učinim po svoj će se prilici pretvoriti u besmislenu komediju. (Pismo prijatelju)

Prijajva