Events Calendar

By Year By Month By Week Today Search Jump to month
04 October 2023
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

 

Mk 1,14-20

Obratite se i vjerujte evanđelju!

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.

Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim

Što su tako dragocjeno na Isusov poziv ostavila ova dvojica ribara, koji nisu imala skoro ništa? Mnogo su napustili, jer su se svega odrekli, kako god bilo malo. Mi naprotiv se tako držimo onoga što imamo, i pohlepno tražimo ono što nemamo. Petar i Andrija mnogo su dakle ostavili kad su odrekli jednostavne žele za posjedovanjem; mnogo su ostavili, jer su se odrekli svojih dobara, odrekli su se i svojih želja. Tko dakle, pa i kad vidi da su se neki odrekli velikog bogatstva ne kaže u sebi: „Ja bih ih rado slijedio u njihovu preziru ovoga svijeta, ali ja nemam što ostaviti, ja ne posjedujem ništa.“
Vi ostavljate mnogo, braćo moja, ako se odreknete želja ovoga svijeta. Doista, Gospodin se zadovoljava našim vanjskih dobrima, pa bila i tako malena: on gleda na srce i vrijednost robe, ne gleda koliko mu žrtvujemo, nego ljubav koja prati naš dar. Jer gledajući samo na vanjska dobra, naši su sveci trgovci platili od svojih mreža i svoje lađe vječnoga života, one od anđela. Kraljevstvo Božje nema cijene, a ipak košta ni niše ni manje od onoga što posjeduješ.
Sv. Grgur Veliki ( oko 540.-604.), papa i crkveni naučitelj

Došli su k njemu ribari riba i postali su ribarima ljudi, kako Isus kaže: "Evo sad vas šaljem da hvatate ljude, i oni su ih loviti sa svih gora i sa svih brežuljaka" (Jer 16,16). Kad bi bio poslao mudrace, bilo bi se reklo da su oni uvjerili narod i tako ga pridobili, ili da su ih prevarili i tako ga ščepali. Kad bi bio postao bogate, bilo bi se reklo da su nasamarili narod hraneći ga, ili da su ga korumpirali novcem i tako njime zavladali. Kad bi bio poslao jake ljude, bilo bi se reklo da su ih zaveli silom ili prisilili nasiljem. Ali apostoli nisu imali ništa od svega toga. Gospodin je to pokazao primjerom Šimuna Petra. Nije bio odvažan, jer se pobojao od jedne sluškinje; bio je siromah, nije imao čime platiti svoj dio poreza (Mt 17,24s). "Nemam ni zlata ni srebra" (Dj 3,6). Bio je neuk jer kad ga je izdao nije se znao izgovoriti. Prvi su ribari riba dakle pošli, i pobijedili su jake, bogate i mudre. Veliko čudo! Slabi kao što su bili privukli jake na svoj nauk; siromašni poučavali su bogate; neuki stvarali su svojim učenicima mudre i razborite. Mudrost ovoga svijeta ustupila je mjesto ovoj mudrosti koja je bila sama mudrost nad mudrošću.
Sv. Efrem (oko 306.-373.), đakon u Siriji, crkveni naučitelj

Slijediti Isusa

Evanđelist Marko (1,14-20) započinje svoj spis o javnom Isusovu djelovanju kronoliškom bilješkom ("I pošto Ivan bi predan2) i geografskom bilješkom. Slijede zatim, prema Marku, prve Isusove programatske i zbito sadržajne riječi. Da se protumače, bilo bi potrebno komentirati čitavo Evanđelje. Ukratko na kraju: poziv prvih učenika.
"Ispunilo se vrijeme i približilo se Kraljevstvo Božje": ove riječi nisu lake, ipak evanđelist nije smatrao prikladnim tumačiti. I kao da bi nam on htio reći: čitavo je Evanđelje pred vama da shvatite: čitajte i razumjet ćete".

"Obratite se i vjerujte": obratiti se je poziv na pravi i preokret manetaliteta. Ne samo obrat uhodane organizacije života, nego još više i dublje, teološki obrat, to jest način mišljenja, shvaćanja Mesije, spasenja, objave Boga.
U opisu poziva učenika treba naglasiti neke stvari: Prva je: inicijativa totalno polazi od Isusa: vidje, reče, pozva. Njegov su inicijativa i poziv je bezuvjetni. Drugo: Isusov poziv uključuje totalni i duboki prekid s dotadašnjim životom i radom, napuštanje zanata i obitelji. (Kao da su isčupani).
Treće što je bitno za nasljedovanje jest hitnost odgovora: "I odmah ostave mreže i slijedili su ga". Četvrta karakteristika je "slijediti". Umjesto da rekne kako su učenici pozvani da uče, evanđelje kaže da su pozvani slijediti ga.

To je anomalno i malo se o tom razmišlja. Za učenika obično se kaže da treba učiti. Upotrijebivši riječ slijediti naglašava da nije na prvom mjestu učiti neki nauk, nego način života. I, na kraju, u svemu se već nazrijeva kako je sve upravljeno na budućnost. "Učinit će vas ribarima ljudi".
Evanđeosko nasljedovanje nije nikad poziv na mirovanje, nego na hodanje. Evanđeoski poziv pozivlje na izlazak, ići prema univezalnosti i poslanju (misije, misionar, apostol). Ako nasljedovanje ne vodi pokretanju, hodanju, znači da se poduzeo krivi put. Nije se slijedilo Isusa, nego samoga sebe. Evanđeosko nasljedovanje se razlikuje od svih nasljedovanja koja pozivaju da se od drugih odijeli i zatvori.
Bruno Maggioni

Spomen svetih 24. siječnja
Sv. Franjo Saleški
Sv. Felicijan
Sv. Suran, opat
Sv. Leonila
Sv. Vera
Sv. Ksenija (Euzebija)

Tropar (za sv. Kseniju)
U tebi, o majko, brižno se čuvala Božja slika. Primila si na sebe križ i slijedila Krista. Svojim si nas djelima poučila prezirati propadljivo tijelo i posvetiti se duši, besmrtnom stvorenju. Stoga se tvoja duša raduje s anđelima, sretna Ksenijo.
Ksenija znači strankinja; gošća.

 

 

Promijeniti svoj pogled

Ne više htjeti promijeniti svijet,
nego iz dana u dan
mijenjati svoj pogled na svijet:
prijeći od pobune na suosjećanje,
od nasilja u nadu,
a da se ne pomiri sa zlom.
Nastaviti vjerovati u svjetlo
u polumraku.
Kušati činiti obično
na neobičan način,
dati vremenu njegovu vječnu vrijednost.
Sve činiti iz ljubavi i s ljubavlju,
počevši od najmanjih i najtežih stvari.
Ljubiti, šutjeti i slušati,
razmišljati, moliti, djelovati.
               Nadine

 

Show events from all categories


Prijajva