Events Calendar

Ivan, Gašpar, Onofrije, Nazarije, Bazilid

12. lipnja

 

Imendani: Ivan, Gašpar, Leo, Nazarije, Onofrije

Sveti Ivan Fakundo
Ivan se rodio 1430. u gradiću Sahagunu, u pokrajini Leon. U benediktinskom samostanu rodnog grada stekao je prvu naobrazbu. I sam se odlučio za redovnički život. Ali je zbog neimaštine morao prekinuti studij. Ipak Božja se providnost pobrinula za njega. Biskup Burgosa uzeo ga je za upravitelja svoga dvora. Godine 1453. zaredio ga je za svećenika. Primio je više nadarbina, ali se svih odrekao i živio siromašno. Znao je da će tako biti vjerodostojan propovjednik Evanđelja. Kad je 1456. umro biskup, Ivanov pokrovitelj, nastavio je studij na sveučilištu u Salamanci. Postao je izvrstan propovjednik. Grad je tada bio rastrgan trzavicama među plemićkim obiteljima, a uz to je vladala pokvarenost i kriminal. Nastojao je miriti zavađene. Postao je pravi apostol mira. Marno je ispovijedao, dvorio bolesnike i pomagao siromahe. U tome ga je prekinula bolest. Kad je ozdravio povukao se u samostanski život. !8. lipnja 1463. obukao je augustinsko odijelo. I kasnije je nastavio propovijedati, nailazeći na protivljenje plemića.
Nakon 12 godina napornoga rada povukao se u zasluženi mir. Godine 1476. pošlo mu je za rukom da su plemići potpisali svečani ugovor o međusobnoj slozi. Umro je 11. lipnja 1479.godine. Izgleda da ga je otrovala neka žena koju je korio zbog njezina nemorala. Njegove se relikvije čuvaju u novoj katedrali u Salamanci. Njegov se spomen časti 12. lipnja.

Svet Bazilid i drugovi
1. stoljeće u Rimu
Na 12. milji na Via Aurelia nađeni su natpisi s njihovim imenima. Spominje ih i Martirologij Jeronimov.
Bazilid je bio vojnik. S njime su bili Kvirin, Nabor i Nazarije.
Bazilides – kraljevski

Sveti Gašpar Bertoni
* 9. X. 1777. u Veroni - + 12. VI. 1853., ondje
Svećenik, upravitelj Instituta kanosijanki kojea su se brinule za školovanje i odgoj mladih. Godine 1816. osnovao je zajednicu „Padri Stimmatini" za dušobrižništvo i misije.
Gašpar – rizničar, drugo tumačenje: ljubazni učitelj (također perzijski)

Leo_III3Sveti Lav III., papa
Svećenik u Rimu, 795. izabran za papu. Tražio je zaštitu franačkog kralja Karla. Kad je u Rimu, za vrijeme procesije, bio napadnut, pobjegao je u Paderborn. Kralju je obećao da će ga okruniti za cara. Ne zna se je li inicijativa potekla od pape ili od kralja Karla.
Tako je nastao obrat u europskoj povijesti. Došao je kraj ovisnosti pape od istočnih careva.
Kod krunidbe Karlovog nasljednika u Aachenu 813. papa nije bio nazočan. Ipak je htio da careva vlast ne bude neograničena. Tako se počelo razvijati društvo, gdje je car imao svjetovnu vlast, a papa duhovnu.
Papa Lav III. Karlovim darovima sagradio je brojne crkve u Rimu.

 

Sv. Petar daje papi Leonu palij, a caru Karlu barjak

 

Sveti Onofrije, pustinjak
Rođen je u Etiopiji, umro je krajem 4. stoljeća u Kapadociji.
Bio je sin jednog abesinskog kneza. Odrekao se časti i bogatstva, postao je monah i siromašno živio u nekoj spilji. Bio je učitelj kapadocijske Crkve.
Onofrije – savršen (egipatski) „Abu-Nafr"

Sveti Nazarije, vjerovjesnik
* u Rimu - + u Milanu 304. g.
S Celsom je bio bačen u zatvor. Ondje je hrabrio Gervazija i Protazija. Na nagovor roditelja pobjegao je s Celsom u Milano, ali je bio uhvaćen, te su obojica mučenički umrli.
Sveti Ambrozije pronašao je njihova tjelesa, spominju se u ambrozijanskom kanonu.
Nazarije. Posvećen Bogu (heb.)
Celso – uzdignut, uzvišen (lat.)

Svjetski dan protiv dječjeg rada

Prijajva