Events Calendar

Valerije, Sulpicije, Karlo, Sabina, Konstant, Gildas, Akvilin

29. siječnja

 

Imendan: Valerije, Sulpicije, Karlo, Sabina, Konstant, Gildas, Akvilin

Sveti Valerije
Valerius_von_TrierNakon Eustahija drugi biskup Triera bio je Valerije. Prema legendi poslao ih sam sveti Petar. Umro je oko 420. godine.
Biskup Ćiril podigao im je grobnicu s natpisom. Čuva se u opatijskoj crkvi sv. Matije.
Valerije – Zdravko

 

 

 

 

Sveti Sulpicije I.
Potječe iz plemstva rimske senatorske obitelji. Bio je visoko obrazovan, istakao se i kao pjesnik i miljenik kralja Guntehramnusa postao je biskup Bourgesa. Godine 585. sudjelovao je na koncilu u Maconu. I sam je sazvao sinodu koja je trebala razriješiti spor između biskupa cahorsa i Rodeza.
Sulpicije – onaj koji čisti; onaj koji sadrži sumpora

Sveta Sabina
Bila je polusestra Sabinijana, koji je zbog očevih prijetnji pobjegao u Troyes. Sabina ga je tražila i u snu vidjela mjesto gdje je bio mučen. Našla ga je u Troyesu. Molila je na njegovu grobu i željela se njemu pridružiti. Onda ju je onđeo odnio na nebo.
Sabina – iz roda Sabinjana

Sveti Karlo
Karl_von_KoelnSin patricijske obitelji i viteški odgojen, stupio je 1184./85. u cistercitsku opatiju u Himmerodu. Godine 1191. postao je prior novoosnovanog samostana Heisterbacha i 1197. opat u Villersu, gdje je obnovio zgrade i samostanski život te ga ga doveo do procvata. Godine 1209. zahvalio se na dužnosti i povukao se kao jednostavan monah u Himmerod, ali je ubrzo potom pozvan za opata u samostanu Hocht u Lanakenu kao Maastrichta.
Karlo – vrijedan, vrstan

Ostaci crkve u Villersu

 

 

 

Sveti Gildas
* oko 500. u Škotskoj - + 570.
Djelovao je u Walesu. Godine 547. sastavio je djelo „De Excidio et Conquestu Britaniae"- povijest pada i uspona Britanije. Beda je upotrijebio ovaj spis za svoju „Anglosaksonsku crkvenu povijest". Utemeljitelj je i prvi opat samostana St-Gildas-de-Rhuis kod Vannesa u Francuskoj
Gildas – koji se osvećuje.

Sveti Akvilin
* oko 970., Würzburg - + 1015., Milano
Bio je katedralni prepozit u Kölnu. Na putu za Rim napali su ga pristaše maniheizma i proboli ga.
Relikvije su u srebrnom sarkofagu u kapeli sv. Akvilina u crkvi S. Lorenzo Maggiore u Milanu. Godine 1705. i 1854. dio relikvija prenesen je u Würzburg.
Akvilin – jednak orlu

Sveti Julijan
Živio je u 7. stoljeću. Utemeljio je bolnicu u Italiji (ili u Provenci) za putnike i hodočasnike. Stoga mu je nadimak Hospitalijer
Patron: putnika, hodočasnika i gostioničara

Sveti Konstant
Mučen je za cara Antonina blizu Foligna. Bio je prvi biskup Perugije.Jedan je od zaštitnika toga gada.
Konstant – čvrst, stalan, uporan

Prijajva