Events Calendar

Franjo, Arno, Betram, Felicijan, Sabinijan, Ksena, Ksenija

24. siječnja

 

Imendan: Franjo, Arno, Bertram, Felicijan, Vera, Sabinijan, Ksena, Ksenija

Sveti Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj
Franz_von_Sales2Rodio se godine 1567. u plemićkom dvorcu svojih roditelja u Savoji. Nakon završenih srednjih nauka u isusovačkom kolegiju studirao je pravo u Padovi.Otac je o njemu sanjao kao nasljedniku, a on se nenadano odluči postati svećenik. Studirao je teologiju i zaređen je za svećenika. Javio se za dušobrižnika pokrajine Chablais, južno od Ženevskog jezera, koja je bila u rukama kalvina. Svojom blagošću i uvjeravanjem uspio je 70000 duša privesti natrag katoličkoj vjeri. Bio je to izvanredan uspjeh, za ona teška vremena gotovo nevjerojatan.
Papa ga je imenovao ženevskim biskupom. Nastavio je raditi nesmanjenim žarom. S Franciskom Chantal odnovao je novi ženski red Sestara od pohođenja. Za svećenike je osnovao Družbu oblata, koja i danas postoji. Imao je dara za pisanje, pa je razvio i izvanrednu spisateljskiu djelatnost. Njegova djela postadoše baština čitavoga kršćanstva. Umro je razmjerno mlad 1622. godine.
U svojim propovijedima, pismima, a nadasve u knjigama Filotea i Theotimus pokazao je genijalnu dušobrižničku sposobnost. Bio je odgojitelj koji je odgajao osobno, tj. svakoga prema njegovu značaju. U nebo vode mnogi putovi. Toliko ima vrsta svetosti koliko ima svetaca.Čovjek se može posvetiti i spasiti u svakom staležu. Svetost nije prčija samo nekih izabranih, koji pobjegoše iz svijeta, već cilj svih kršćana. Resila ga je ljudskost i širina srca. Evanđelje je radosna poruka koja čovjeka oslobađa i uzdiže. Franjo Saleški je učitelj koji pobožnost unosi u svijet i svijet u nju.
Potrebna je neka samoća da se čovjek može sabrati, lakše moliti, ali ona je moguća i u svijetu. Čovjek mora stvoriti samoću i u najvećoj zaposlenosti, Piše. „I kad bih se nalazio usred ljudske vreve, opet bih mogao biti sam sa svojim Bogom." Pobožnost u svijetu, koja je mnogo teža nego bijeg iz svijeta, postala je novi ideal – zapravo stari. Njegovo djelo Filotea doživjelo je više od tisuću izdanja. Već je godine 1656.bilo prevedeno na 17 jezika. Knjiga Theotimus jedna je od najljepših knjiga XVII. stoljeća. Obja su dostupne i na hrvatskom jeziku. Crkva ga je zbog nejgovih djela proglasila naučiteljem i zaštitnikom katoličkih pisaca i novinara.

               

* Ne mislite da je naš Gospodin udaljeniji od vas dok se nalazite usred briga koje vam donosi vaše zvanje, udaljeniji nego bi bio da uživate miran život. Ne, ne približava ga našim srcima mirnoća, nego vjernost našoj ljubavi.

* Milost je tako umiljata, ona tako umiljato osvaja naša srca i privlači ih ali ni u čemu ne vara slobodu naše volje. Ona tako jako dira sile naše duha a ipak tako obzirno da naša slobodna volja ne trpi nikakve prisile. Milost posjeduje takve sile, ali ne da nas sili nego da mami srce; ima svetu snagu, ali ne na povrijedi nego da umilostivi našu slobodu. Djeluje snažno ali tako blago da naša volja nije nimalo opterećena tako jakim djelovanjem.

Sv. Franjo Saleški (1567.-1622.)

 

Sveti Arno, biskup
U donjem Noriku, u pokrajini oko Salburga, romansko je stanovištvo bilo prepušteno bez obrane navalama barbara. Tu je bio sveti Severin koji je tješio i štitio stanovništvo (+ 482.). Severin je uživao veliki ugled kod arijanskih Germana, npr.kod kralja Odoakara.
Tu je djelovao i sv. Rupert, koji je zaštitnik grada. Došao je kao misionar iz Wormsa da na ruševinama staroga rimskoga grada sagradi samostan i utemelji biskupsko sjedište. Biskupija je utemeljena oko 700. godine. Prvo sjedište bio je samostan i crkva svetoga Petra. Tu su se odgajali misionari koji će puna dva stoljeća djelovati na cjelokupnom području od Inna do Tise, Dunava i Drave. Služba opata bit će sjedinjena sve do 987. s čašću salcburškog biskupa.
Utemeljitelj salbursške biskupije bio je zapravo učeni opat i biskup sv. Virgilije. Bio je rodom iz Irske. Apostol Njemačke sv. Bonifacije htio je salcburšku biskupiju podrediti biskupu u Mainzu. No, to je spriječio Virgilije, i tako se počela razvijati salcburška metropolija. Virgil gradi oko 767. godine posebnu katedralu. U nju je prenio i relikvije sv. Ruperta i svečano je posvetio 24. rujna 774. godine.
Jedan od najslavnijih salcbursških biskupa bio je sveti Arno. Potjecao je iz ugledne bavarske obitelji, u kojoj je primio kršćanski odgoj, pa se odlučio za svećenički stalež. Po želji vojvode Tasila postao je salcburški nadbiskup. Njegovo je djelovanje bilo od velike blagodati. Doduše, morao se suočavati s mnogim političkim problemima, ali kako je bio taktičan i mudar, znao ih je dobro riješiti.
Prijateljevao je s opatom Alkuinom. Imao je dobre odnose s dvorom u Aachenu. Pozvao je Alkuinove učenike, koji su sastavili oko 150 spisa. Dao je sagraditi biblioteku u samostanu sv. Petra, i popisati biskupijska dobra, i potakao je pisanje povijesti Salcburga. Kao i Paulin iz Akvileje brinuo se za kristijanitaciju slavena i Avara.
U borbi za prevlast između Karla Velikog i vojvode Tasila Bavarska je potpala pod Karla Velikog a Tasilo je bio zatočen. Arno je ipak ostao nadbiskup Salcburga i ostao u dobrim odnosima s Karlom Velikim. Bio je prisutan kod njegove krunidbe 800. godine u Rimu i kod potpisivanja njegove oporuke. Zaključak biskupske sinode iz vremena sv. Arna u korist izgradnje i uzdržavanja crkava bio je blagotvoran. Ništa manje nije bio sretan i onaj zaključak koji je salcburške nadbiskupe obvezivao da se brinu i za siromahe, bolesnike, nevoljnike. Bio je to neke vrste caritas koji je zbrinjavao one na rubu društva, a sve u svijesti da je njih Krist povjerio naročitoj brizi svoje Crkve.
Arno je umro 821. godine te je pokopan u kripti svoje katedrale.
Arno – orao (althochdt.)

Sveti Bertram, opat
Rođen je na Bodenskom jezeru. Stupio je u benediktinski samostan Luxeuil. Kasnije je postao opat u St-Quentinu.
Bertram – sjajan gavran

Sveti Felicijan
Biskup Foligna, mučen oko 200. godine.
Felicijan – mali Srećko

Sveti Sabinijan (Savinien)
Rodom sa otoka Samosa (Grčka). Prema legendi otac mu je prijetio zbog vjere, pa je pobjegao u Troyes, u Galiji. Ondje je naviještao evanđelje. Za cara Aurelijana bio je progonjen, uhvaćen, mučen, te mu je odrubljena glava. Relikvije se čuvaju u katedrali u Troyesu-
Sabinijan – iz plemena Sabinjana

Sveta Vera iz Clermonra
Dobrotvorka. Živjela oko 400. godine. Vera i istinita, prava

Sveta Ksena (Ksenija) Rimska
Na dan vjenčanja pobjegla i živjela je sa svojim dvjema ropkinjama na otoku Milasu. Podigla je crkvu sv. Stjepana i živjela je u strogoj askezi.
Za vrijeme pogrebne povorke na nebu su se pojavile zvijezde koje su sjale usred bijela dana. Roditelji su joj dali ime Euzebija, a ona se nazivala Ksena, strankinja. Takvom se su je ljudi i smatrali.
Ksena – strankinja; Euzebija – bogobojazna.

Svjetski dan selilaca i izbjeglica

Prijajva