Events Calendar

Timotej, Tito, Alberik, Paula, Ksenofon

26. siječnja

 

Imendan: Timotej, Tito, Paula, Alberik, Ksenofon

Sveti Timotej
Timotej je bio rodom iz Listre u pokrajini Likaoniji u Maloj Aziji od oca Grka i majkeŽidovke, imenom Eunike. Njegova se baka zvala Loida. Timoteja je obratio Pavao na svom prvom misijskom putovanju, i on mu postaje najmiliji učenik. Obrativši ga na kršćanstvo Pavao je smatrao da ga ipak mora podvrgnuti obrezanju, inače bi mu židovski čistunci odviše smetali. Na drugom i trećem putovanju Pavlovu Timotej mu je bio vjeran drug i pratilac.
Kad je Pavao bio u prvom rimskom sužanjstvu, Timotej je bio s njime. To spominje u svojim poslanicama. Kad je prvi Pavlov postupak u Rimu sretno završio, Timotej se vratio na istok, vjerojatno s Pavlom. Tu ga je ostavio za predstojnika crkve u Efezu. Poslije toga nema više o njemu podataka.
Pavao mu je napisao dvije poslanice. Upozorava ga da bude budan protiv krivih učitelja. Poučava ga disciplini unutar crkvene zajednice, o odnosu prema vlastima i o biskupskim dužnostima. U prvoj poslanici nalazi se jedna od najstarijih molitava: „Kralju vjekova, besmrtnomu, nevidljivom, jedinom Bogu, čast i slava i vijeke vjekova. Amen" (1 Tim 1,17). U Drugoj poslanici Pavao potiče vjernog suradnika da sve sile posveti Evanđelju te da čuva pravovjerje.
Timotej – koji štuje Boga
22500C

Sveti Tito
Potječe iz poganske grčke obitelji. Obratio ga je vjerojatno sam Pavao koji mu piše u poslanici: „Titu pravom sinu po zajedničkoj vjeri" (1,4). S Pavlom je pošao i na apostolski sabor u Jeruzalemu gdje nije bio primoran da se obreže. Pavla je pratio na njegovu trećem misijskom putovanju.
Kad je Pavao poslije prvog rimskog sužanjstva pisao Titu, on je upravljao crkvom na otoku Kreti. Pavao ga je zvao u Nikopol, grad na obali Jonskog mora. Tit je kasnije otišao u Dalmaciju.Tit je bio osoba Pavlova povjerenja pa ga je poslao u Korint da ondje sredi crkvene prilike. Kasnije ga opet šalje u Korint kao nosioca druge poslanice Korinćanima i kao organizatora sabiranja milostinje za jeruzalemsku Crkvu.
Tito – divlja golubica

 

Sveta Paula
Potjecala je iz tadanjeg visokog društva: Još se mlada udala za uglednom građanina Taksacija. Imali se petero djece. Kad je Pauli bila 31 godina, naglo joj umre muž. Bio je to za nju silan udarac. Svladala ga je molitvom i predanjem u volju Božju.
U to vrijeme došao je u Rim Jeronim. Paula ga je upoznala i predala se njegovu duhovnom vodstvu. Kad je Jeronim otputovao u Palestinu, ona se s njime dopisivala. Konačno je odlučila odreći se svih zemaljskih dobara i posvetiti se Spasitelju i to na onome mjestu gdje se on rodio, u Betlehemu.
Od petero djece troje je umrlo. Kćerka Blesila se udala, a najstarija Eustohija pošla je s majkom na Istok. U Betlehemu je podigla gostinjac za kršćanske hodočasnike i samostan za žene koje su bile njezina duha. U Betlehemu se posvetila proučavanju Svetog pisma, dvorbi bolesnika i hodočasnika. Mladež je poučavala u vjeri. Umrla je 404. godine. Njezina kćerka opisala je život svoje majke, koji je Jeronim uvrstio u svoje spise.

Sveti Alberik (Aubry) iz Citeauxa
* oko 1050 - + 1109., Citeaux
Bio je prior u samostanu Molesme. Zajedno s Robertom iz Molesma i Stjepanom Hardingom osnovao je samostan Citeaux. Kad se Robert vratio u Molesme, postao je drugi opat.
Alberik je sastavio pravila i organizirao cistercitski red. Bio je strog i pobožan idealist i veliki štovatelj Marijin. Osamostalio je samostan, te je bio podložan samo papi. Uveo je bijeli habit od vune.Primao je i braću laike, koji su upravljali imanjima izvan samostana.
Alberik (Alberico) – snažan kao vepar

Sveti Ksenofon i Marija
Bio je dobrostojeći muž u Carigradu. Sa ženom Marijom imao je dva sina, Arkadija i Ivana. Poslao ih je studirati pravo u Bejrut, ali su doživjeli brodolom. Roditelji su pošli u potragu za njima i našli su ih u Jeruzaelmu kao monahe.
Ksenofon – sjajan stranac

Međunarodni dan carine

Prijajva