Events Calendar

Nauči nas moliti

 

Srijeda 27. tjedna

 

Lk 11, 1-4

Gospodine, nauči nas moliti!


Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta,
reče mu jedan od učenika: »Gospodine, 
nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike!«
On ime reče:

»Kad molite, govorite:

Oče!

Sveti se ime tvoje!

Dođi kraljevstvo tvoje!

Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!

I otpusti nam grijehe naše:

ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem!

I ne uvedi nas u napast!« 

 

 Molitva je vrhovno dobro, intiman razgovor s Bogom.To je odnos s Bogom i sjedinjenje s njime. Kao što su tjelesne oči osvjetljene kad ugledaju svjetlo, tako je i duša upravljena prema Bogu rasvjetljena njegovim neizrecivim svjetlom. Molitva nije učinak nekog vanjskog držanja, već dolazi iz srca. Ne zaustavlja se u određenim satima ili trenucima, već je stalna djelatnost, noću kao i danju. Nemojmo se zadovoljiti da upravimo svoje misli prema Bogu kada se bave isključivo molitvom; nego kad nas zaokupljaju druge okupacije - kao briga za siromahe ili kakva druga briga u svrhu dobroga i korisnog djela, prikladno je također umiješati želju i spomen na Boga, da se Gospodaru svemira prinese preslatka hrana, začinjena solju Božje ljubavi. Odatle se može izvući veliko dobro, kroz čitav naš život, ako tome posvetimo dobar dio našega vremena. Molitva je svjetlo duše, prava spoznaja Boga, posrednica između Boga i ljudi. Po njoj se duša uzdiže prema nebu i grli Gospodina naizrecivim zagrljajem. Kao dojenče prema svojoj majci, ona vapi Bogu plačući, žedna božanskog mlijeka. Izražava svoje duboke želje i prima darove koji nadilaze sve ono što se može vidjeti u prirodi. Molitva koju prinosimo s poštovanjem Bogu, radost je srca i odmor duše.
Homilija iz V. stoljeća o molitvi

Molitva ima svoj izvor u nutarnjoj tišini i miru; ondje se očituje slava Božja (Lk 9,29). Jer, kad zatvorimo oči i uši, naći ćemo unutra u Božjoj prisutnosti, kada oslobođeni nemira vanjskoga svijeta  budemo unutar samih sebe, onda ćemo jasno vijedeti u nađim dušama Kraljevstvo Božje. Jer Kraljevstvo nebesko  ili, ako hoćete, Kraljevstvo Božje, jest u nama: to nam je rekao Isus, naš Gospodin (Lk 17,21). Ipak, vjernici i Gospodin mole različito. Sluge, pak, približavajući se Gospodinu u svojoj molitvi sa strahom pomiješanim sa željom, i molitva za njih postaje put prema Bogu i prema zajedništvu s njime, hraneći ih svojim vlastitim bićem i jačajući ih. Ali za Krista, čija je duša u Riječi sjedinjena s Bogom, kako on moli? Kako Učitelj bude u stavu prošnje? Čini li to, nije li to stoga nakon što je odjenuo našu narav, i uči nas i pokazuje put koji, molitvom, nam omogućuje da se uspnemo prema Bogu? Ne želi li nas poučiti da molitva u sebi sadržava slavu Božju?
Sv. Ivan Damašćanski (oko 675.-749.), monah, teolog, crkveni naučitelj

Dar želje

Isus je  dao molitvu svojim učenicima jer su je tražili. Kad je ne bi bili izazili svoju želju, bili bi ih bio naučio? Vidjevši moliti svoga Učitelja, vidjevši kako svoju želju upravlja Ocu, evo da žele ovu želju i mole da im je dadne. Kako primiti a da se ne traži, i kako tražiti a da se ne želi? Kako, na kraju krajeva, željeti a da nisi željen? Nema čovjeka, nema sina, koji nije plod želje. Želja prethodi životu i budi sam život.  Duh Sveti, što je vlastito ime želje, to jest ljubavi Oca i Sina, vrhovni je dar. Bi li Otac mogao uskratiti Duha Svetoga svojoj djeci koja ga mole: On u nama moli i kliče "Abba", Oče.

 

Spomen svetih 5. X.
Sv. Faustina Kovalska
Sv. Mauro
Sv. Placid
Sv. Flavija
Sv. Rajmund
Sv. Cvjeta
Sv. Elijan

  1. listopada 1864. u Besançonu rođen francuski industrijalac i pionir kinematografije Louis Lumière

Lokomotiva izbija iz dubine filmskog platna, raste i projuri uz samu kameru. Ni danas se dolazak vlaka ne snima drugačije.

5. listopada 1864. u Besançonu rođen francuski industrijalac i pionir kinematografije Louis Lumière

Lokomotiva izbija iz dubine filmskog platna, raste i projuri uz samu kameru. Ni danas se dolazak vlaka ne snima drugačije.

Previše pobožnosti ubijaju pravu pobožnost.

Trop de dévotions tuent la vraie dévotion.
Sv. Vinko Paulski

 

 Jedne je noći Franjo čuo glas: "Umirem".

Neki je fratar jaukao. Franjo ga upita što mu je.

Ovaj odgovori: "Umirem od gladi".

"Brzo, svi na noge. Neka se odmah pripremi obrok za sve.

Ne smije fratar umrijeti od gladi, ali niti da se neugodno osjeća što sâm jede."

Noćna marenda, skromna dakako.

Stari kruh, repe nađene na njivi, možda jaja...

Što još? Voda s potoka. veselje kao desert...

                                             Julien Green

 

Sedam ukora

Ukorih sebe sedam puta!
Prvi put: Kad se kušah dočepati
    visokoga položaja izrabljujući slabije.
Drugi put: kad se pretvarah da sam hrom
    pred onima koji bijahu obogaljeni.
Treći put: kad, pošto mi bijaše dano da biram,
    radije izabrah lagano nego teško.
Četvrti put: kad sam, pogriješivši,
    tješio sam sebe pogreškama drugih.

Peti put: kad bijah poslušan iz straha
    tvrdeći onda da sam jak u strpljenju.
Šesti put: kad odizah halju
    da bih izbjegao glib života.
Sedmi put: kad pjevah hvalospjeve Bogu
    i mišljah da je pjevanje vrlina.

                                        Halil Džubran

Bolja vremena

Gospodine, postavi granice suvišku
i daj da granice među ljudima budu suvišne.
Ne daj da ljudi stvaraju krivi novac,
niti da novac stvara krive ljude.
Oduzmi ženama posljednju riječ
i podsjeti supružnike na njihovu prvu.
Podari prijateljima više istine
i istini više prijatelja.
Poboljšaj one službenike.
poslovne ljude i radnike.
koji doduše dobro čine, ali nisu dobročinitelji.
Daj vladajućima bolji hrvatski
i Hrvatskoj bolju vladu.
Gospodine, brini se o tome
da svi dođemo u nebo,
ali ne odmah.
Pripisuje se župniku župe Sv. Lamberta u Münsteru (1888.)

Dužnost je čovjeka da pomaže čovjeku,
ali to je zapravo povlastica
i premnogi se te povlastice odriču.

                                             Bert Brecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijajva