Events Calendar

Terezija, Rezika, Aurelija, Zlatka, Grgur

15.listopada

 

Imendan: Terezija, Rezika, Aurelija, Zlatka, Grgur

Sveta Terezija Avilska (Velika)
Terezija de Cepeda y de Ahumada rodila se 28. ožujka 1515. u Avili. U svojoj djevojačkoj dobi od 14. do 18. godine mnogo je držala do ljepote, bogatstva i ljubavi, pa se ozbiljno bavila mislima o udaji. Bila je temperamentna , ali ipak promišljena. Što je rekla ili obećala to je držala, i sve je dobro odmjerila. Težila je za znanjem, pa je čitala knjige. Voljela je društvo. Znala je ljude razveseliti i nasmijati, što će je kao ljudska vrlina pratiti cijeli život.
Kad se odlučila za samostan, sve je iznenadila, pa i samu sebe. Ušla je u samostan iz želje da spasi dušu, jer se, poznajući svoju narav, bojala da bi to u svijetu mogla ostvariti. Ono što je odlučila, to je i držala. Ipak je i ona imala krize. Upala je u stanje sveopće anemije. Bila je skoro zamrla, već su se pripremali za sprovod. Najedanput se probudila iz svoga mrtvila. Mislila je da tu milost zahvaljuje svetom Josipu, pa mu se još više molila.
Živjela je u samostanu gdje je bilo 120-180 sestara karmelićanki, ali je u njemu bilo takvo ozračje koje nije mnogo poticalo na savršenost i svetost. Kad je imala 40 godina, energično se odlučila za reformu Karmela. Obnova je išla uz mnoge poteškoće, ali je posve preobrazila redovnički život. Radi obnove Karmela Terezija je putovala cijelom Španjolskom, i ništa je nije moglo zaustaviti. Tako je radila 22 godine. U to doba nastala su njezina djela: Knjiga Gospodinovih smilovanja, Put savršenosti, Stanovi ili Zamak duše, Utemeljenja, i drugi brojni spisi te svjedočanstva uzvišene mistične lirike. Iako je bila na vrhuncima mistike, ipak nije bila daleko od svega onoga što se u tadanjoj Crkvi i svijetu događalo.

Teresa_von_Avila 24850AB
Bellini, Ekstaza sv, Terezije,
crkva Santa Maria della Vittoria, Rim

Naslućujući kušnje koje čekaju Crkvu i kršćanstvo, vapila je: "O kršćani, vrijeme je da branite svoga Kralja, te da se u tako velikoj zapuštenosti oko njega svrstate! Jer malen je broj vjernih koji ga još okružuje; veliko je naprotiv mnoštvo onih koji slijede Lucifera. No, najgore je što oni koji se na vani očituju kao Gospodinovi prijatelji, potajno ga iznutra izdaju, tako da on ne nalazi gotovo nikoga na koga bi se mogao osloniti."
No, Terezija je znala i vjerovala da je odlučujuće oružje jedino molitva jer iz nje i druga sredstva dobivaju svoju jakost. Zato je osnivala samostane u kojima će njezine sestre moliti i na taj način boriti se za Božje kraljevstvo.
Terezija je umrla 4. X. 1582. godine. Dan poslije njezine smrti bio je već 15. listopada, jer je upravo tada stupila na snagu reforma kalendara. Ima u tome znakovitosti jer je Terezija Avilska svojom obnovom Karmela pomogla pomaku redovničkoga života općenito. Na njezinim se spisima nadahnjuju još i danas mnogi redovnici i redovnice. Po svojoj izvornosti i genijalnosti utječe već 4 stoljeća na duhovni život Europe. Ona pripada čovječanstvu, što znači da je zajednička svojina čovječanstva. Papa Pavao VI, proglasio ju je 27. IX. 1970 kao prvu ženu naučiteljicom Crkve.

Sveta Aurelija iz Regensburga
Po predaji kćerka francuskog kralja Huga Capeta. Živjela je za vrijeme biskupa Wolfganga kao rekluza preko 50 godina uz benediktinski samostan Emmeran u Regensburgu. Umrla 15. X. 1027. godine.
Aurelija - Zlata, Zlatka

Sveta Aurelija Iz Strassburga
Bila je drúga svete Ursule iz Kölna. Ona je ostala u Strassburgu jer je bila bolesna, ali je kasnije (vjerojatno) podnijela mučeništvo (304. ili 451.).

Sveti Grgur Maur
Vođa Tebejske legije mučen sa sudrugovima za cara Maksimijana (304.). Kod kasnijih iskapanja kostiju, bio je pokopan zajedno sa svetim Gereonom u istoimenoj crkvi. Tako je postao i supatron Crkve u Kölnu i grada Kölna.
Grgur - budan

Međunarodni dan slijepih
Svjetski dan pješačenja
Međunarodni dan seoske žene

Prijajva