Events Calendar

Aleksandrina, Eduard, Faust, Gerald, Venancij

13.listopada

 

Imendan: Aleksandrina, Eduard, Faust, Januarij, Marcijal, Gerald, Venancij

Sveti Eduard, kralj
Eduard_Bekenner* oko 1003. - + 5. I. 1066.
Bio je odgojen u Normandiji, jer su u njegovo vrijeme Danci zauzeli Englesku. Godine 1042. mogao je stupiti na prijestolje, jer su Danci bili prognani. On je bio posljednji u nizu anglosaksonskih kraljeva. Podržavao je crkvene ustanove, sagradio je benediktinsku opatiju Sv. Petra, današnji Wetsminter Abbey u Londonu. Živio je skromno, da bi pomagao siromahe. Sa svojom ženom živio je čistim životom. Bio je darežljiv i velikodušan. Njegov način života pogodovao je širenju kršćanstva.
Njegov grob u Westminsteru nacionalno je svetište.
Patron: Engleske, engleskih kraljeva

 

Bl. Aleksandrina Marija Costa
Alexandrina_Maria_Costa* 30. III. 1904.Balazar, Braga (Portugal) - + 13. X. 1955.
U dobi od 14 godina skočila je kroz prozor svoje kuće, da bi izbjegla napastovanju trojice muškaraca. Otada je ostala uvijek uzeta i živjela u postelji. Od 1934. imala je mistične doživljaje. Svoje trpljenje prinosila je kao žrtvu za spas duša i zadovoljštinu za grijehe protiv euharistije. Kroz 13 je godina živjela samo od svete pričesti. God. 1954. Isus joj je rekao: "Dovest ću te do toga, da ćeš živjeti samo od mene, da bi pokazala svijetu što može euharistija i što je život za duše: svjetlo i otkupljenje čovječanstva." Godine 1935. dobila je poruku da se svijet posveti Bezgrešnom Srcu Marijinu. To je učinio papa Pio XII. 1942. godine. U svojoj je sobi primala ljude koji su joj uvijek bili dobrodošli.
Blaženom ju je proglasio Ivana Pavao II. 2004. godine.

 

 

 

Sveti Gerald
* oko 850., Aurillac/Auvergne - + 13. X. 909., Poutsoumy/Aveyron
Bio je plemićkog podrijetla. Ideal mu je bio viteštvo, cijenio je lijepe umjetnosti, bio je lovac i strijelac, dok mu teška bolest nije promijenila život. Postao je jedan od rijetkih naobraženih laika u srednjem vijeku.
Godine 899. osnovao je samostan na svojem dobru. U njemu je opat bio Odilo iz Clunyja. On je i zapisao podatke o njegovu životu. U samostana bila je poznata škola, koju je pohađao i budući papa Silvestar II.
Gerald jedan je od rijetkih svetaca koji nije bio monah ni klerik.

Sveti Faust, Januarij i Marcijal
Za progona cara Dioklecijana oko 304. bili su Cordobi spaljeni na lomači. U Španjolskoj su veoma čašćeni; nazivaju se "tri krune Cordobe".

Sveti Venancij, opat
Bio se oženio vrlo mlad. Kad je posjetio grob sv. Martina, oduševio se za monaški život. U sporazumu sa ženom odlučio se za monaški život.

Prijajva