Events Calendar

Srećko, Feliks, Amor, Benedikta, Hugo, Pelagija, Gunter, Šimun

8. listopada

 

Imendan: Srećko, Feliks, Amor, Benedikta, Hugo, Pelagija, Gunter

Sveti Amor
Pustinjak iz Akvitanije. Prema predaji pošao je na grob sv. Servacija u Maastricht, gdje je onda naviještao evanđelje. Osnovao je i samostan Munsterbilzen.

Sveta Benedikta
* Rim - + 300. Arrigny, Francuska
Otmjena Rimljanka, navješćivala je evanđelje sa svojom sestrom po mlijeku u Galiji. Tamo je bila mučena, te joj je protukršćanski sudac dao odrubiti glavu.

Sveti Feliks
Bio je prvi biskup grada Como. Godine 386. zaredio ga je za biskupa Ambrozije Milanski, koji će kasnije pohvaliti njegov misionarski rad. God. 390. sudjelovao je na sinodi u Milanu.
Feliks - Srećko

Sveti Gunter
Bio je monah u samostanu St. Emmeram. Godine 940. car Oton Veliki imenovao ga je biskupom Regensburga, ali je uskoro nakon toga umro.
Gunter - bojna vojska

Sveti Hugo Maltežanin
Pripadao je redu Ivanovaca (Johanita) (Njegova katolička grana danas je Malteški red), Navodno je spasio jednu lađu od brodoloma. Umro je 1230. godine.
Hugo - mislilac

Sveta Pelagija iz Antiohije
+ 269. ili 288. u Antiohiji - + 284. ili 303., ondje
Za vrijeme progona cara Numerijana ili Dioklecijana radije nego da upadne u ruke mučitelja, sama se ubila da ne bi oskvrnuli njezino djevičanstvo. O njoj je govorio sv. Ivan Zlatousti. Ambrozije ju je pohvalio kao primjer djevičanstva.

Sveti Šimun Starac
Neki kalendari danas spominju starca Šimuna koji je primio Isusa u naručje kad je bio prikazan u Hramu, te je izrekao himan: "Sad otpuštaš slugu svoga u miru..." (Lk 2,25-35). Drugi ga kalendari spominju 3. veljače.

Dan neovisnosti Republike Hrvatske
Svjetski dan planiranja gradova

Prijajva