Events Calendar

Bruno, Fides, Vjera, Renato, Romano

6. listopada

 

Imendan: Bruno, Fides, Vjera, Renato, Romano

Sveti Bruno

Bruno_der_Kartaeuser2Bruno, osnivač kartuzijanskog reda, rodio se oko god. 1030. u Kölnu. Nauke je započeo u rodnom gradu, nastavio je u Reimsu. Ondje je s uspjehom završio studij. Tada se odlučio za duhovni stalež. Ubrzo je postao kanonik u katedrali, predavao je takozvane "artes liberales" - slobodne vještine, među njima gramatiku, retoriku, logiku, filozofiju, a onda i teologiju. Godine 1075. kancelar nadbiskupa u Kölnu.
Bruno je kao profesor oduševljavao učenike, među kojima je bio i kasniji papa Urban II. Želja ga je vukla prema savršenijem životu. Odlučno je stao na stranu pape Grgura VII., koji je provodio reformu u Crkvi. God. 1084. pošao je na put prema Alpama. Sa šest istomišljenika osnovao je La Grande Chartreuse na uzvisini od 1175. metara. Tako se rodila prva kartuzija.
Teška je srca god. 1090. napustio kartuziju, jer ga je za savjetnika zvao papa Urban II. Kad se papa zbog nesređenih prilika sklonio na jug Italije koja je bila pod vlašću Normana, htio je Bruna postaviti za biskupa u Reggiju, ali je on to odbio. Uz pomoć grofa Rogera osnovao je novu kartuziju Santa Maria della Torre u biskupiji Squillace. U njoj je Bruno i umro 6. listopada 1101. godine.
Svetac je osnivač jednog od najtrožih redova u Crkvi. Kao normu života kartuzijanci uzeli su benediktinsko pravilo, ali postroženo potpunom šutnjom i uzdržavanjem od mesne hrane. Kartuzijanci se hrane kruhom, povrćem, a za piće im je voda.
Kartuzijanci su nastojali biti vjerni svome utemeljitelju, pa je nastala glasovita poslovica: "Cartusia numquam reformata, quia numquam deformata".
Svetoga su Bruna njegovi suvremenici nazivali svjetlom Crkve, cvijetom klera, slavom Njemačke i Francuske.
Svetim ga je proglasio papa Lav X. 1514. godine.

Sveta Fides
S trinaest godina podnijela je mučeništvo za vrijeme cara Maksimijana Herkuleja, jer se nije htjela odreći vjere. Bila je stavljena na roštilj, a zatim joj je odrubljena glava.
Relikvije su iz Agena dospjele u Conques, gdje se svetica časti kao Sainte Foy.
Fides - Vjera

Sveti Renato (René)
Bio je biskup u Angersu, umro oko 450. godine.
Renato - ponovo rođen

Sveti Renato
Živio je u 4. ili 5. stoljeću u okolici Sorrenta kao pustinjak, zatim je postao biskup toga grada.

Sveti Romano
Biskup Auxerra, mučenik, + 564. godine.

Međunarodni dječji dan

Prijajva