Events Calendar

Matej, Mate, Matko, Debora, Maura, Aleksandar, Branko, Zeno

21. rujna

 

Imendan: Matej, Mate, Matko, Debora, Maura, Aleksandar, Zeno

Sveti Matej, apostol i evanđelist
MatthaeusMatej je bio carinik i zvao se Levi. Živio je u Kafarnaumu. Isus ga je pozvao iz njegove carinarnice. "Pođi za mnom! On usta i pođe za njim." Matej je bio u Isusovoj školi od početka, slijedio ga je, slušao njegove govore i pouke, bio je svjedok svega što se događalo. Njemu se pripisuje prvo evanđelje. Pisao je aramejskim jezikom kojim se onda govorilo u Palestini. Kad ostali evanđelisti o njemu govore, nazivaju ga Levi.
Njegovo evanđelje završava sveopćim poslanjem: "Pođite dakle i učinite sve narode mojim učenicima..." Ali ne zna se kamo je on pošao naviještati evanđelje i kako je umro. Pobožna predaje njegove relikvije smješta u Salerno, gdje se čuvaju od 954. godine.
Matej - Božji dar; Mate, Matko.
Zaštitnik bankara.knjigovođa i poreznika

 

 

 

 

Sveta Debora, proročica
Živjela je oko 1200. do 1000. godine prije Krista u efraimskom gorju između Rame i Betela. Bila je proročica u vrijeme sudaca. "Suci" su bili, u pretkraljevsko doba, moralni i vojni vođe naroda. Izrael je tada trpio od opet ojačalih Kanaanca. Debora je tražila od vojskovođe Baraka da zarati protiv njih, te su krenuli prema gori Taboru. Usprkos Izraelovoj nadmoći pobjeda je postala primjer vjere, kako pjeva Deborina pjesma (Suci 5).
Debora - marljiva kao pčela

Sveta Maura, mističarka
* oko 800., Troyes - + 850. ondje
Zaštitnica: pralja, dadilja

Sveti Zeno, biskup i mučenik
Umro oko 360. u Gazi zajedno s dva brata, Euzebijem i Nastabusom, za vrijeme progona cara Julijana Apostate.
Zeno - prema Zeusu

Sveti Aleksandar Rimski
Biskup u okolici Rima. Njegova su čudesa privlačila ljude. tako je bio otkriven, uhićen i mučen na via Claudia, oko 20 milja od Rima.
Aleksandar - zaštitnik ljudi; Branko

Dan hrvatske carine

Prijajva