Events Calendar

Toma, Mauricio, Kandid, Inocent, Konstant, Vikotr, Ursus, Vitalis

22.rujna

 

Imendan: Toma, Mauricije, Kandid, Inocent, Konstant, Vitalis, Ursus, Viktor

Sveti Toma od Villanove
Thomas_von_VillanovaToma se rodio god. 1486. Otac mu je bio mlinar. Brašno što je bilo samljeveno petkom, davao je siromasima. Tako se Toma učio ljubavi prema bližnjemu. Kad mu je bilo 15 godina, pošao je na sveučilište Alcalá de Hernares. Dvije godine kasnije umro mu je otac, on se vratio kući, novac podijelio siromasima, a kuću pretvorio u bolnicu. Onda je nastavio studij filozofije i teologije. U dobi od 26 godina postao je profesor. Slovio je kao dobar predavač.
No njega je srce vuklo u samostan, postao je augustinac. God. 1518. bio je zaređen za svećenika. Bio je imenovan propovjednikom. I protiv volje postao je poglavar, što je obavljao gotovo cijeli život.
Godine 1544. imenovan je biskupom u Valenciji. I kao nadbiskup bio je veliki prijatelj sirotinje i svih koji su trebali materijalnu i duhovnu pomoć. I dalje je nosio skroman, iznošen redovnički habit. Stoga su kanonici sabrali 4000 kruna za odjeću i stan. On je novac poslao u bolnicu. Rekao je: "Bog će se više proslaviti ako novac bude dobro došao bolesnicima koji ga tako silno trebaju, negoli ako ga ja potrošim. Čemu je potreban jednom siromašnom redovniku gospodski namještaj?... Vi znate da moj položaj i moje dužnosti ne ovise o mojoj odjeći. Ja se jedino moram brinuti za duše koje su mi povjerene."
Umro je na Malu Gospu god. 1555.

 

Sveti Mauricije, Kandid, Inocent, Egzuperij, Konstant, Vitalis, Ursus, Viktor
MauritiusBio je rimski časnik, vođa 22., "Tebejske legije" iz Egipta, koja se sastojala od samih kršćana. Bila je stacionirana u Agaunumu, današnji St-Maurice u Švicarskoj. Vojnici su odbili žrtvovati starim bogovima i sudjelovati progonu kršćana. Nato je Maksimijan, koji je bio suvladar cara Dioklecijana, dao ubiti svakog desetog, kako bi druge zastrašio, ali nije uspio. Ponovio je to toliko puta, dok nije poubijao svu legiju.
S Mauricijem su bili: Kandid. Inocent, Egzuperij, Konstant i Vitalis. Ursus i Viktor su pobjegli, ali su bili mučeni u Solothurnu.
Povijest mučenika se temelji na "Povijest mučenika iz Agaunuma" koju je napisao Euherije, biskup Lyona, prema usmenoj predaji koja se prenosila. Štovanje svetog Mauricija jako se proširilo. U Švicarskoj je više od 50 crkava kojima je titular sveti Mauricije. Mnogi su hodočastili na njegov grob. Bilo je to središnje svetište u burgundskom kraljevstvu. Car Oton I, oženivši se kćerkom burgundskog kralja Adelaidom, donio je 960. relikvije u Magdeburg. Tada je bilo središnje svetište na njemačkom tlu.

Sveti Oton, biskup Freisinga
* 1122. - + 22.9.1158.
Otto_von_FreisingOton je bio sin markgrofa Leopolda od Austrije i Agneze, kćerke cara Henrika III, stric mu je bio Fridrih Barbarosa.
Ušao je u cistercitski red, ubrzo je postao opat, onda biskup u Freisingu. Opet je osnovao biskupiju. vratio joj imanja, formirao je kaptol, osnovao katedralnu školu koja je postala duhovno središte. Posredovao je između svjetovnih vladara. Istakao se pisanjem povijesti.Umro je na putu na generalni kapitul cistercita u Morimond u Francuskoj. Ondje je i pokopan.
Oton - posjednik nasljednog dobra

Dan borbe protiv zlostavljanja žena
Europski dan bez automobila

Prijajva