Events Calendar

Pio, Lino, Zaharija, Elizabeta, Liberije, Rebeka

23. rujna

Imendan: Pio, Lino, Liberije, Zaharija, Elizabeta, Rebeka

Sv. Zaharija i Elizabeta, roditelji Ivana Krstitelja
Zaharija je bio svećenik i Elizabeta također iz svećeničkog roda Aronova, ali su bili bez djece. Čudesnim navještenjem Zaharija je doznao da će imati sina, iako su bili u poodmaklim godinama. Elizabeta je bila rođakinja Marije, Isusove majke.
Evanđelist Luka zapisao je "evanđelje djetinjstva", Ivanova i Isusova. Dobro je pročitati prvo poglavlje Lukina evanđelja (Lk 1).
Zaharija - Bog se spomenuo
Elizabeta - Bog je punina.

Sv. Lino, papa
Prvi je nasljednik svetoga Petra od 64. do 76. godine.
Lino - onaj koji optužuje

Sveti Liberije, papa
+ 366. godine
S njime je povezana legenda o postanku bazilike Svete Marije Velike u Rimu. S 4. na 5.kolovoza jednaki su san imali papa Liberije i patricij Ivan. Ukazala im se Marija i rekla neka se sagradi crkva gdje ujutro bude svježi snijeg. Papa Liberije je u procesiji došao na brežuljak Eskvilin na kojemu je bio snijeg. Tu je sagrađena najstarija i najpoznatija crkva u Rimu, Santa Marija Maggiore. S time je u svezi i blagdan Gospe Snježne.
Liberije - slobodan

Sveta Rebeka
Izakova žena i majka Jakova i Ezava
Rebeka - privlači (muškarce) ljepotom

Sveti Pio da Pietrelcina
Pio_da_Pietrelcina* 25. V. 1887., Pietrelcina (Benevento)
+ 23. IX. 1968., San Giovanni Rotondo (Foggia)
Jedan od najpoznatijih suvremenih svetaca koji privlači mnoštva ljudi. Veliki ispovjednik, koji je imao sposobnost čitanja savjesti, primio je stigme, tj. rane na svom tijelu po uzoru na Isusove rane. Na internetu ima više stranica o njemu. Mnogi imaju njegove životopise, ili barem sličice s molitvama i relikvijama. I iz naših strana idu česta hodočašća u San Giovanni Rotondo. Tamo je sagrađena ogromna crkva njemu u čast.
Pio znači pobožan.

Dan europske baštine
Međunarodni dan kulturne baštine

Prijajva