Events Calendar

Mihael, Gabriel, Rafael, Konrad, Lotar, Mauricije

29. rujna

 

Imendan: Mihael, Gabriel, Rafael, Konrad, Mauricije, Lotar

Mihael, Gabriel, Rafael, arkanđeli

Mihael - protivnik sotone - "Tko je kao Bog?"
Gabriel - navjestitelj - Božja snaga
Rafael - pomoćnik - Bog liječi
Bogoslužje zorno ističe trostruku djelatnost sv. Mihaela u službi Crkve. On je borac, molitelj i pratilac. Kao borac neka nam pomaže u borbi koju svatko od nas mora stalno voditi protiv zla u sebi i oko sebe. Kao molitelj nek nas zagovara i naše molitve prinosi Gospodinu, a kao pratilac neka nas prati na našim životnim putovima.
Mihael - zaštitnik policije; dan policije

Michael4 Gabriel Raphael_und_Tobias2

Gabriel je vjesnik utjelovljenja Riječi. Isti je arkanđeo navijestio Zahariji rođenje Ivana Krstitelja, Spasiteljeva preteče, a Mariji rođenje Spasitelja. To nam je opisao sveti Luka. Njegovo je štovanje povezano uz blagdan Blagovijesti.
Papa Pio XII. 1. IV. 1951. proglasio je Gabriela zaštitnikom telekomunikacija, telegrafa, telefona, radija i televizije.
Najljepša poruka, što ju je Gabriel donio s neba, sadržana je u molitvi Zdravomarijo. Pobožni kršćani tri puta dnevno mole anđeosko pozdravljenje.

Rafael znači "Bog liječi". Rafael je prisutan u Tobijinoj knjizi. Njega sam Bog šalje da ozdravi Tobiju i Saru. On je voditelj i pratilac Tobiji.

Rafaelu naročito se preporučuju putnici. Kao svoga zaštitnika časte ga apotekari.

Sveti Konrad iz Uracha
* 1180., Urach - + 29. IX.1227., Rim
Sin grofa od Uracha, 1200.postao cistercit i 1209. opat. G. 1214. postao je opat u Clairvauxu. Bio je savjetnik pape Honorija III., koji ga je imenovao kardinalom Porta i Sv. Rufine. Istakao se u borbi protiv albingeza, organizirao je križarske vojne, brinuo se za obnovu samostanskog života i klera. Odbio je biti papa.
Konrad - hrabar savjetnik

Sveti Lotar, car i kralj
Sin Ludviga Pobožnog i žene mu Irmengarde. Mladost je proveo na dvoru djeda Karla Velikog. Godine 823. u Rimu ga je papa Paskval I. okrunio za cara. Uskoro nakon toga je obolio, odrekao se carstva, povukao u samostan u Prümu i ondje umro.

Sveti Mauricije, opat
U Bretanji, u Francuskoj, bio opat u Langonnetu, zatim u Carnoëtu, samostanu koji je on osnovao. Ondje je i umro.

Dan policije
* Ko lastavica do Miholje ne pojde, ni zima ne dojde.
* Koliko mraza prije Miholje, toliko pokle Jurjeva.
* Tepla Miholja, mrza Božić,
drugo lito te čeka kasun žita i pun mižolić.
*Kad Miho grmi, bačva se ne veseli.

*Sveti Mihovil mlado vino pil.

Prijajva