Progresivizam -  tradicionalizam

Uvijek je postoji iskušenje krenuti od sebe, a ne od Boga, staviti vlastite planove ispred evanđelja, prepustiti se vjetru svjetovnosti sljedeći modu vremena ili odbaciti vrijeme koje nam Providnost daje da bismo pogledali unatrag. Ali budimo oprezni: ni progresivizam koji pristaje na svijet, ni tradicionalizam koji žali za prošlim svijetom nisu dokaz ljubavi, nego nevjere… Treba vratiti prvenstvo Bogu, onomu bitnomu.. Crkvi koja je bogata Isusom a siromašna sredstvima; Crkvi koja je slobodna i oslobađajuća
Papa Franjo (Glas koncila, br. 42, 2022.)

                                      *****

Iz predavanja prof. dr. Ivana Bodrožića svećenicima u Zadru 15. X. 2022.

U živom organizmu netko može nekad iskočiti, drugačije misliti, imati neke svoje ambicije, mišljenje, stavove, no treba imati dovoljno hrabrosti i snage s time se suočavati i poštovati kriterije koji postoje“, rekao je dr. Bodrožić, podsjetivši kako je sada napeta situacija i odnos između Rimske Crkve i Crkve u Njemačkoj.

„Kao što je i Ciprijan imao svojih sporova, treba znati gdje je istina Evanđelja, to treba poštovati. Ako netko ima i svoju posebnost, znamo do koje mjere može biti neka lokalna posebnost i u čemu.

A glede partikularnih Crkava, vjerujem da nam je više moliti ako postoji neka poteškoća, davati svoj doprinos, da stvarno živimo jedinstvo.

Stoga i danas mora vrijediti pravilo koje je Crkva stekla kroz stoljeća – da u bitnim stvarima vlada jedinstvo, u dvojbenim stvarima sloboda, dakle, dopustiti da u nečemu može biti raznolikost, a u svim stvarima mora biti ljubav. Svi moramo biti prožeti duhom Isusove ljubavi kako bismo pristupili poteškoćama i rješavanju problema“.

Kad god imamo poteškoću i gledamo problem u drugome, sveci su bili najbolji poučak kako se tada ponašati.

Svetac se uvijek vraćao sebi, da se mi osobno trudimo. Što više vidimo da ima problema, ja se trudim čistiti sebe od grijeha – takvo je bilo djelovanje svetaca. Time dajemo doprinos jedinstvu cijele Crkve.

Kada vide poteškoću vani, kad su oni u svom vremenu vidjeli toliko poteškoća, izazova, nevolja, interesa, sukoba, bilo je toga i u njihovo vrijeme, u prošlosti Crkve, ali nisu upirali prstom u drugoga, nego su postupali na način – idem ja od sebe početi, idem ja biti svet, tada ću najbolje dati doprinos jedinstvu Crkve“, potaknuo je dr. Ivan Bodrožić.

Prijajva